Setiap gambar yang terdapat dalam content blog ini saya ambil dari beberapa sumber terutama youtube. Gambar ini sudah saya lakukan melalui proses editing. Untuk konten kami sudah maksimalkan tidak mangambil materi orang/blog orang lain. Apabila ada yang tidak berkenan mohon kiranya untuk menghubungi kami .

Terimakasih