Islami Archive

Abu Bakar Ash Shiddiq

Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah salah seorang sahabat nabi yang di janjikan masuk surga oleh Rasulullah. Beliaulah laki-laki pertama yang memeluk islam dari kalangan dewasa. Nama Abu Bakar Ash-Shiddiq sebenarnya adalah Abdullah bi Usman.
Continue Reading →