Home » Islami » Abu Bakar Ash Shiddiq

Abu Bakar Ash Shiddiq

sumber : yt jejak petunjuk

Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah salah seorang sahabat nabi yang di janjikan masuk surga oleh Rasulullah. Beliaulah laki-laki pertama yang memeluk islam dari kalangan dewasa.

Nama Abu Bakar Ash-Shiddiq sebenarnya adalah Abdullah bi Usman. Nama Ibunya Ummu al Khair dan ayahnya Abu Quhafah.

Dari Aisyah menceritakan bahwasayan Abu Bakar memiliki tubuh yang kurus, berkulit putih, tipis kedua pelipisnya, kecil pinggangnya (sehingga kainnya selalu turun dari pinggangnya), wajahnya selalu berkeringat, hitam matanya, berkening lebar dan selalu mewarnai jenggotnya dengan hinai. Begitulah karakteristik beliau. Adapun akhlaknya, beliau terkenal dengan kebaikan, keberanian, kokoh pendirian, selalu memiliki ide-ide yang cemerlang dalam keadaan genting, banyak toleransi, penyabar, memiliki keinginan keras, faqih, paling mengerti dengan silsilah keturunan Arab dan berita-berita mereka.

Dari Abu Bakar banyak tokoh besar yang masyhur memeluk islam diantaranya Abdurrahman bi Auf, Sa’ad bin Abi Waqqas, Usman bin Affan, Zubair bin Awwam, Talhah bin Ubaidillah.

Perang yang diikuti Abu Bakar

Abu Bakar mengikuti semua peperangan yang diikuti Rasulullah. Diantaranya perang Badar, Uhud, Khandaq, Penaklukan kota Makkah, Hunain, Tabuk.

Istri dan Anak-anaknya

Qutailah binti Abd al Uzza mereka di karunia dua orang anak Abdullah dan Asma’.

Ummu Ruman binti Amir mereka dikarunia dua orang anak Abdurrahman dan Aisyah.

Asma’ binti Umais dari pernikahan ini lahirlah Muhammad bin Abu Bakar.

Habibah binti Kharijah dari pernikahan ini tidak dikarunia seorang anak.

Keutamaan Abu Bakar

 1. Beliau adalah sahabat Rasulullah di Gua dan ketika Hijrah.
 2. Abu Bakar adalah sahabat yang paling banyak ilmunya.
 3. Abu Bakar adalah sahabat yang paling utama.
 4. Kedudukan Abu Bakar di sisi Rasulullah.
 5. Abu Bakar paling dulu masuk islam dan selalu mendampingi rasulullah.
 6. Orang yang paling dicintai Rasulullah.
 7. Iman dan keyakinan yang kuat.
 8. Kemauannya yang tinggi.
 9. Keberkahan Abu Bakar Shiddiq dan keluarganya.
 10. Salah satu sahabat yang dijanjikan surga.
 11. Selalu membela Rasulullah.

Usia dan Wafatnya Abu Bakar

Abu Bakar wafat pada hari senin dimalam hari, setelah mengalami sakit selama 15 hari. Masa kekhalifahannya berjalan selama 2 tahun 3 bulan, dan beliau wafat pada usia 63 tahun. Persis dengan usia nabi. Beliau di makamkan disamping nabi.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *